Python ile Makine Öğrenmesi

Python ile Makine Öğrenmesi

.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Veri Yapıları Çalışmak
 • Şart Yapılarıyla Çalışmak
 • Döngülerle Çalışmak
 • Fonksiyonlarla Çalışmak
 • Dosyadan Veri Okuma ve Yazma İşlemleri
 • Modüller
 • Hata Yönetimi
 • Etkin IDE Kullanımı ve Kod Kalitesi
 • Numpy Temelleri
 • Numpy’da Diziler
 • Temel Operasyonlar
 • Indexleme ve Parçalama
 • Dizi Birleştirme
 • Pandas’ta Seriler
 • DataFrame
 • Indexing, Slicing, Transforming
 • Filtering and Quering
 • Groupby, Drop ve Axis Kullanımı
 • Missing Dataların Yönetimi
 • Dropna and Filina
 • Datanın Okunması
 • Data Cleaning İşlemleri
 • Data Normalization
 • Veri görselleştirmede dikkat edilmesi gerekenler
 • Matplotlib kütüphanesi ile görsel analiz
 • Grafiklere nitelik ekleme
 • Normal dağılım
 • Binom Dağılımı
 • Bernoulli Dağılımı ve Uygulama
 • Standart Sapma
 • Güven Aralıklarının Belirlenmesi
 • Hata Tipleri
 • Simple Linear Regression ve Python ile Uygulaması
 • Multiple Linear Regression
 • Polynomial Regression
 • Support Vector Regression ve Python ile Uygulaması
 • Değerlendirme ve Metotların Karşılaştırılması
 • Logistic Regression ve Python ile Uygulaması
 • Confusion Matrix (Karmaşıklık Matrisi)
 • Karar Ağaçlarının Çalışma Mantığı
 • Decision Tree ile Sınıflandırma ve Python ile Uygulanması
 • K-Means Kümeleme
 • Apriori Algoritmasıyla Kümeleme
 • Discriminant Analysis
 • Principal Component Analysis(PCA)
 • Linear Discriminant Analysis(LDA)
 • LDA nın Python ile Kodlanması
 • Predicted Actual Matrix
 • False Negatif False Pozitif Kavramları
 • Precision Accuracy Paradoksu
 • Roc eğrisi
 • Overfit ve Underfit Olma Durumları

Bu eğitime katılmak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

python.org

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?