COBIT Foundation

COBIT Foundation

Cobit Foundation eğitimi ISACA tarafından yayınlanıp yönetilen COBIT BT Yönetim Çerçevesini temel seviyede tanıtır. Kurumların neden bir BT Yönetim Çerçevesine ihtiyaç duyduğu ve COBIT’in bu ihtiyacı nasıl karşıladığı anlatılır. COBIT Foundation pratik örnekler ve gerçek dünyadan örnek senaryolarla anlatılır. Organizasyonları global olarak etkileyen BT yönetim sorunları ve COBIT’in bu sorunları nasıl genel kabul görmüş yöntem ve yaklaşımlarla çözebileceği hakkında bilgiler edinilecektir. Eğitmen ve katılımcıların deneyimlerine dayalı sorular ve alıştırmalar, pratikte COBIT’in nasıl uygulanacağını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Eğitimin ISACA çatısı altında düzenlenen resmi COBIT Foundation Sınavına hazırlık niteliği de vardır.

11
Kasım 2024,Pazartesi

Yer: Online Eğitim, İstanbul

Eğitmen: Uğraş Anıl Polat


EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tarihçe
 • Ürün ailesi
 • Neden Cobit?
 • Paydaşların beklentilerini yönetmek
 • Yönetişim anlayışını tüm kuruma yaymak
 • Entegre bir yönetişim penceresini uygulamak
 • Bütünsel bir yaklaşım geliştirmek
 • Yönetim ve yönetişim kavramlarını ayrıştırmak
 • Değerlendir, yönlendir ve izle (EDM)
 • Hizala, planla ve organize et (APO)
 • Geliştir,satın al ve uygula (BAI)
 • Teslim et, servis et ve destek ver (DSS)
 • İzle, ölç ve değerlendir (MEA)
 • Uygulama Alanları
 • BT denetim ve BDDK
 • Süreç yetkinlik modeli
 • Cobit 4.1 ve 5.0 karşılaştırma
 • Diğer standartlarla ilişkiler
 • Cobit uygulama örnekleri

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 • BT Denetçisi
 • Operasyon Yöneticisi
 • Süreç Yöneticisi

COBIT Foundation eğitimini alanlar, aşağıdaki sınavları alabilirler.

COBIT Foundation eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

ISACA

 • İyi bir bilgilendirme ve farkındalık eğitimi oldu.

  İstanbul


 • Uğraş hocama değerli paylaşımlarından ötürü teşekkür ederim

  Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi